Istorie si Prezent

La 15 septembrie 1977 lua fiinţă în marele cartier Mănăştur din Cluj-Napoca, nu departe de pădurea Făget, primul liceu de electrotehnică din judeţul Cluj, sub denumirea de “Liceul industrial nr. 8”. În primul an, în componenţa şcolii intrau 2 clase a IX-a de electronică, 2 clase a IX- a de mecanică, 2 clase a X-a de electrotehnică şi o clasă a XI-a de mecanică/prelucrători prin aşchiere.

În anii următori, pe lângă liceu a luat fiinţă şi Şcoala Profesională nr. 4 şi Şcoala de maiştri. Din anul 1984 până în anul 1989, liceul a funcţionat sub patronajul principal al întreprinderii I.E.I.A., întreprindere la care efectuau practica majoritatea elevilor şi care îi angaja pe cei mai buni dintre ei.

Din 1990 – pentru a corespunde noii structuri: liceu, şcoală profesională şi şcoală postliceală, denumirea a devenit “Grup Şcolar Electrotehnic”. La aniversarea a 20 de ani de existenţă, în anul 1997, şcoala a primit un nou nume: GRUPUL ŞCOLAR ELECTROTEHNIC “EDMOND NICOLAU”, iar din 1 septembrie 2008 este COLEGIUL TEHNIC “EDMOND NICOLAU”.

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” oferă tinerilor interesaţi să învete o meserie, condiţii optime pentru formarea lor profesională şi îmbogaţirea culturii generale. Şcoala are o bună reputaţie în municipiu şi judet, atât datorită calităţii actului educaţional şi instructiv, cât şi dotărilor sale didactice de excepţie.
Laboratoarele de electronică sunt dotate cu aparatură deosebit de performantă, similară cu cea din întreprinderile comerciale de profil.

Laboratoarele de informatică dispun de calculatoare cu performanţe la zi, legate în reţea, cu acces permanent la internet.

Multe săli de clasă sunt dotate cu tablă inteligentă şi cu videoproiector.
Avem săli de sport, terenuri de sport pe bitum, teren de sport sintetic, cu instalaţie pentru nocturnă, cantină, internat, capelă, bibliotecă cu peste 25000 de volume.
Cadrele didactice, extrem de bine pregătite, sunt gata să ofere elevilor cele mai bune condiţii de instruire, inclusiv prin cele mai moderne metode de învăţare şi evaluare.
Prestigiul şcolii noastre între celelalte licee industriale şi şcoli profesionale a fost clădit an de an prin rezultate de excepţie obţinute de elevii ei, premianţi la concursurile naţionale pe meserii şi la alte concursuri, la simpozioane judeţene şi naţionale, prin procentul mare de absolvenţi ai liceului admişi în învaţământul superior, în special la Universitatea Tehnică, dar nu numai.

Prin proiectele europene pe care le-a iniţiat sau la care a fost sau este partener, şcoala noastră a devenit cunoscută şi peste hotare în ţări ca Germania, Slovenia, Ungaria, Turcia, ţări în care mulţi elevi şi-au lărgit orizontul de cunoştinţe şi s-au instruit în stagii de pregătire sau în vizite de proiect. Aceste proiecte se derulează şi în continuare şi cei mai buni elevi au posibilitatea de a ieşi peste hotare în vizite extrem de atractive şi de utile.

În şcoala noastră elevii aspiră spre standarde performante de instruire, prin punerea în valoare a potenţialului lor creator. Promovăm munca bine facută, disciplina şi respectul faţă de semeni. Fireşte, în ultimă instanţă succesul depinde de voinţa şi capacitatea celui instruit, iar la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” există toate condiţiile ca, dacă elevul îndeplineşte aceste cerinţe, să obţină cele mai mari performanţe. Dovadă stau meseriaşii, inginerii, doctorii, profesorii, profesorii universitari, managerii de excepţie care s-au format pe băncile acestei şcoli.
Dacă Învăţământul are momentan unele probleme – pe care şi noi le resimţim – legate în special de transformările dramatice din societate, cu desfiinţarea marilor întreprinderi industriale, probleme care au dus în timp la scăderea interesului elevilor pentru şcoală şi la creşterea absenteismului, suntem încrezători că aceste dificultăţi vor fi tot mai puţine şi că şcolile cu profil tehnic vor fi cele mai potrivite pentru a diminua şocul transformărilor. Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” este pregătit să facă faţă şocului viitorului, alegând mereu să instruiască în acele profile şi specializări pentru care există şanse mai mari de inserţie pe piaţa forţei de muncă: electronică, electrotehnică, tehnică de calcul, operator text/imagine, electromecanică, mecatronică, electrician electronist auto (inclusiv cu pregătire pentru obţinerea carnetului de conducere), echipamente de calcul (postliceală). De altfel, şcoala are parteneriate cu multe societăţi comerciale, cu universităţile din oraş, cu instituţii de cultură, în aşa fel încât să fie în permanenţă conectată la realităţile prezentului şi viitorului.

Îi aşteptăm cu drag pe toţi cei care sunt interesaţi de o pregătire profesională şi profesionistă să se înscrie la una din formele de învăţământ pe care le oferim în specializările amintite: liceu de zi şi seral, şcoală profesională, şcoală postliceală.
Iar dacă pentru asta va fi nevoie să parcurgă zilnic, zece minute dus şi zece întors, drumul dintre staţiile mijloacelor de transport în comun şi şcoală, efortul nu va fi decât în folosul sănătăţii lor.

Directorii şcolii

ing. Olpretean Ioan – 1977 – 1987
Popa Gelu – 1987 – 1990
Lupsor Viorel – ianuarie – septembrie 1990
Bogdan Eugen – 1990 – 2000
Gherman Liviu – 2000 – 2003
Bogdan Eugen – 2003 – 2008
dr. Todea Ioan Radu 2008-2012
Adina Turcu 2012- 2015
Adriana Maria RAFA din aprilie 2015- prezent